امنیت دستگاه خودپرداز

امنیت دستگاه خودپرداز یک موضوع مهم است که توسط سازمان های بین المللی مانند ATMIA (انجمن صنعت خودپرداز) و East (تیم امنیت خودپرداز اروپایی) مورد توجه قرار گرفته است. حمله به دستگاه های خودپرداز را می توان به حملات فیزیکی، یعنی تلاش برای رسیدن به پول نقد ذخیره شده در داخل دستگاه خودپرداز و یا تلاش ها برای تقلب تقسیم کرد.

 

یکی از مواردی که در نصب و راه اندازی دستگاه خودپرداز باید مورد توجه قرار بگیرد، نظارت تصویری بر این دستگاه ها می باشد. در این مورد پیشنهاد می کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

 

 

◄◄◄ امنیت دستگاه های خودپرداز خود را به ما بسپارید!!

 

 

◄◄◄ اهمیت نظارت تصویری در امنیت دستگاه خودپرداز !!